Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, duyên do và nhận diện những bộc lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các diễn đạt "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo chậm tiến độ, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đầu tiên là phai nhạt tuyệt vời cách thức mạng; chao đảo, sút giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa thị trấn hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

miêu tả về suy thoái đạo đức, lối sống trình bày ở các nội dung như: tư nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng chủ nghĩa, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo dọn dẹp cá nhân, ko để ý đến lợi ích tập thể; ghen ghét, đố kỵ, suy bì, so bì, không muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tham ô, tham nhũng, thao túng trong công việc cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận biết là trình bày suy thoái đạo đức, lối sống.

trình bày "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong chậm tiến độ mang việc đòi thực hành "đa nguyên, đa đảng"; phản bác bỏ, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 lực lượng nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

sở hữu một trong các chỉ tiêu "củng cố niềm tin của quần chúng. # đối với Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thật, đề cập rõ sự thực, đánh giá đúng sự thật", nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp các đơn vị quản lý uỷ, doanh nghiệp Đảng cần tập hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hành đồng bộ, toàn diện, mang hiệu quả.

1 là,về công việc chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. quy tụ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần yếu của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2 là, về cơ chế, chính sách. các ngành uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người sở hữu chức, sở hữu quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu bổn phận tới đó; phân định rõ thẩm quyền và nghĩa vụ tập thể, tư nhân trong từng quá trình giải quyết công tác và sở hữu chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

cương quyết chắt lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối có cán bộ khiến cho việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm phải chăng mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dân chúng.

các ngành uỷ, công ty đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm luật pháp về điều hành, quản lý bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong điều hành, dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, điều hành và sử dụng biên chế...

lực lượng nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách còn với việc hoàn thiện quy định về doanh nghiệp, bộ máy và công tác bảo kê chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước tiên là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc doanh nghiệp thực hành các quyết nghị, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản ko đúng, không đáp ứng hoặc thực hành không nghiêm trang những nội dung quyết nghị, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hành sở hữu hiệu quả...

tăng thẩm quyền và đề cao phận sự người đứng đầu trong việc trợ thì đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc với dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng lúc, xem xét tư cách đảng viên và kết hợp với các cơ quan chức năng với biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc sở hữu dấu hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của dân chúng và chiến trường Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - xã hội. các đơn vị quản lý uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của chiến trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và dân chúng tham dự góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

tăng cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của dân chúng, tin báo và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hành nghiêm túc, với hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân rà soát. Trước mắt, tụ hội khắc phục kịp thời, dứt điểm những trở ngại giận dữ của quần chúng...

Toàn văn: quyết nghị Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các mô tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên tư vấn, kiểu dáng, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung ứng hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới cầu môn, lưới khung thành và những phụ kiện sân bóng khác!

tư vấn chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ đường tới văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ con đường tới văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét